Počet položek: 0 0,- Kč
Dřevěné výrobky a dekorace
Prodáváme stojany na víno, regály na víno a jiné dřevěné výrobky

Obchodní podmínky

Před nákupem si, prosím, přečtěte pozorně následující obchodní podmínky:

 
1. Všeobecná ustanovení
2. Předmět smlouvy
3. Cena, objednání zboží, uzavření smlouvy
4. Odstoupení od smlouvy
5. Storno objednávky
6. Dodací a platební podmínky
7. Záruka, servis, reklamace
8. Závěrečná ustanovení
 
1. Všeobecná ustanovení
Předmětem obchodních podmínek je nákup zboží nabízeného prostřednictvím e-shopu www.drevo-vyrobky.cz . Kupující nákupem zboží akceptuje obchodní podmínky zveřejněné na www.drevo-vyrobky.cz. Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti prodávajícího (Miroslav Procházka, Družstevní 263/5, Ústí nad Labem, IČO 86766392) a zákazníků (kupujících), jsou závazné a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy o dodávce zboží.
 
2. Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Obrázky produktů v internetovém obchodě mají pouze ilustrační charakter a nemusí odpovídat skutečnosti zejména v otázce barevného odstínu.Všechny naše výrobky dodáváme jen opracované (obroušené), tj. bez povrchové úpravy.Váha, rozměry a podobné údaje jsou přibližné a jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. Je-li to potřebné s ohledem na povahu výrobku, zajišťuje Prodávající potřebné informace v písemném srozumitelném návodu přiloženém k výrobku. Prodávající se zavazuje řádně informovat Zákazníka o vlastnostech prodávaných výrobků, o způsobu použití a údržby výrobku a dále se zavazuje dodávat bezvadné zboží odpovídající specifikaci obvyklé pro daný typ zboží a vyhovující normám, předpisům a nařízení platných v ČR.
 
3. Cena, objednání zboží, uzavření smlouvy
Cena zboží je uvedena vždy včetně DPH. Objednat zboží lze telefonicky, emailem nebo prostřednictvím internetového obchodu.
Objednávka je po jejím potvrzení prodávajícím pro obě strany závazná. Zákazník může objednávku vytvořenou na internetu upravovat či měnit pouze telefonickou dohodou nebo e-mailovou korespondencí. V případě úplného zrušení objednávky může Prodávající po Zákazníkovi vyžadovat storno poplatek ve výši 10 % z ceny zboží. Prodávající může zrušit objednávku v případě, že se objednané plnění stane nemožným, zboží není skladem nebo výrobce přestal objednané zboží dodávat. Týká-li se nemožnost plnění pouze části objednaného zboží, může Prodávající zrušit pouze tu část objednávky, která se týká nemožného plnění.
 
4. Odstoupení od smlouvy 
V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek. Při jejich splnění Vám bude vrácena plná kupní cena i s původním poštovným, případně její úměrná část v případě poškození/opotřebení výrobku. Pokud možno, kontaktujte nás o dané skutečnosti předem. Zboží posílejte zpět na adresu internetového obchodu, kterou najdete na těchto stránkách. Neposílejte zboží na dobírku, nebude vyzvednuta!!! Peníze za zboží zašlu převodem na Váš účet, a to nejpozději do 14 dnů od obdržení vráceného zboží. 
 
5. Storno objednávky
Ze strany kupujícího - objednávku lze stornovat telefonicky případně e-mailem do 24 hodin od potvrzení objednávky, nevztahuje se však na případ dobírky, kdy zásilka již byla předána dopravci.
 
Ze strany prodávajícího - prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že zboží bylo vyprodáno nejen ve skladu prodávajícího, ale i ve skladu dodavatele. V případě, že tato situace nastane, budu Vás neprodleně kontaktovat za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu. 
 
6. Dodací a platební podmínky
Zboží zasíláme prostřednictvím DPD, nebo České pošty, pouze v případech objemného zboží na objednávku, můžeme využít služeb jiných dodavatelů. V případě platby předem na účet číslo 1667631016/3030 vedený u Air Banky  je cena za poštovné v rámci ČR 120 Kč (dle ceníku České pošty). V případě zasílání na dobírku je poštovné v rámci ČR 40 Kč (dle ceníku České pošty). Všechno nabízené zboží, které je skladem, je do 3 - 5 pracovních dnů od přijetí platby nebo přijetí souhlasu s výší dobírkové častky odesílano. Zpravidla zasílám v den připsání peněz na účet, nebo následující pracovní den. Zaslání do zahraničí je možné pouze po předchozí domluvě a platbě, do zahraničí přes tento obchod nelze zasílat na dobírku.
 
Obdržíte-li zásilku na poště v poškozeném obalu, zásilku nepřebírejte a informujte mne o této skutečnosti, a to nejpozději do dvou dnů od obdržení zásilky. 
 
7. Záruka, servis, reklamace
Záruční doba začíná běžet dnem předání zboží kupujícímu. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Záruka na spotřební zboží je 24 měsíců a řídí se příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží. Záruka se nevztahuje zejména na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, na vady vzniklé neodbornou manipulací nebo uskladněním. Dále se záruka nevztahuje na vady vzniklé užíváním výrobku v rozporu s návodem nebo zanedbanou údržbou.
Vyskytne-li se na Vašem zboží vada, která spadá do záruky, spojte se prosím s námi e-mailem nebo telefonicky. V závislosti na druhu závady Vás budeme informovat o dalším postupu řešení reklamace. Reklamované zboží zasílejte na adresu internetového obchodu. Do balíku s kompletním reklamovaným zbožím přibalte prosím zprávu s těmito zapsanými údaji: Vaše jméno, adresa, datum nákupu, datum reklamace, název reklamovaného zboží, popis závady, návrh způsobu nápravy (výměna, vrácení peněz, jiný - popište). 
 
Obdržíte-li zásilku v poškozeném obalu, zásilku nepřebírejte a informujte mne o této skutečnosti a to nejpozději do 3 dnů od obdržení zásilky. 
 
Zjistíte-li, že zboží není v pořádku, až po rozbalení zásilky - informujte mě o této skutečnosti nejpozději do 3 dnů od obdržení zásilky.
 
8. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případe prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.
 
Platné od 1.1.2015
 
 

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace